Kup bilet
AZS Logo
Indykpol Polmlek Logo Damix Logo
Indykpol AZS "Wspiera Region"!
Mateusz Lewandowski
2018-02-26 14:00:00
Zdjęcie do aktualności
Paweł Woicki został Ambasadorem akcji „Wspieram Region”, która zachęca do przekazywania 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego na Warmii i Mazurach. Pamiętaj – Twój 1% ma moc!

Od 2010 roku samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje akcję społeczną, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z naszego regionu.

W Województwie Warmińsko-Mazurskim prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma ponad 320 organizacji pożytku publicznego.  Z danych pozyskanych z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wynika, że w 2017 roku mieszkańcy Warmii i Mazur przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 16,3 mln zł, z czego ponad 4,3 mln zł trafiło do organizacji z naszego regionu.  

Z analizy zeznań podatkowych wynika także, że prawie 6 mln zł - to kwota stanowiąca wartość 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w których podatnicy nie zadeklarowali chęci przekazania 1% podatku organizacjom a jest to zatem wartość, która potencjalnie mogłaby jeszcze wpłynąć do organizacji pożytku publicznego, w tym organizacji z naszego regionu.     

- Mamy świadomość, jak ważną rolę odgrywają organizacje pozarządowe w regionie – powiedział Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Każde zaangażowanie podatnika, w którym przeznacza swój 1% podatku na określony cel, przynosi pozytywne korzyści rozwiązywania problemów w społeczeństwie. Organizacje pożytku publicznego podejmują wiele własnych inicjatyw, dzięki czemu polepszają one status życia naszego społeczeństwa.

W 2017 roku do włączenia się w akcję zaproszone zostały znane i lubiane osoby, które związane są z naszym regionem i zgodziły się zostać Honorowymi Ambasadorami akcji. W tym gronie jest również Paweł Woicki, który z chęcią przyłącza się do akcji już kolejny rok.

- Jest to piękna sprawa, która potrafi zjednoczyć nasz region – przyznaje rozgrywający Indykpolu AZS Olsztyn. – Choć jestem „napływowym” mieszkańcem regionu Warmii i Mazur, to czuje się mocno z nim związany. Pozostawienie swojego 1% podatku w naszym regionie, pozwala na poprawienie statusu życia wielu potrzebującym. Dlatego zachęcam do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na Warmii i Mazurach.

Przypomnijmy – 1% można przekazać organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów – pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Więcej informacji znajdziesz na www.wspieramregion.pl

Aktualności