Kup bilet
AZS Logo
Indykpol Polmlek Logo Damix Logo
Indykpol AZS „Wspiera Region”!
Mateusz Lewandowski
2019-03-07 14:43:00
Zdjęcie do aktualności
Paweł Woicki po raz kolejny został Ambasadorem akcji „Wspieram Region”, która zachęca do przekazywania 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego na Warmii i Mazurach. Pamiętaj – Twój 1% ma moc!

Od 2010 roku samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje akcję społeczną, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z naszego regionu.

W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma ponad 320 organizacji pożytku publicznego. Z danych pozyskanych z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wynika, że w 2018 roku mieszkańcy Warmii i Mazur przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 19,9mln zł, z czego ponad 4,7 mln zł (wzrost o ponad 200 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego) trafiło do organizacji z naszego regionu, ale nadal sporo bo ponad 6 mln zł - to kwota stanowiąca wartość 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wynikająca z zeznań, w których podatnicy nie zadeklarowali chęci przekazania 1% podatku organizacjom a jest to zatem wartość, która potencjalnie mogłaby jeszcze wpłynąć do organizacji pożytku publicznego, w tym organizacji z naszego regionu.

- Każdy z nas ma możliwość zdecydować o swoim 1 % podatku i każdy może przekazać go wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego – mówił podczas konferencji marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – W wykazie znajduje się ponad 300 organizacji prowadzących działania w najróżniejszych dziedzinach - od ochrony zdrowia, przez pomoc ubogim, po akcje kulturalne i działalność sportową. Z pewnością każdy mieszkaniec regionu znajdzie cel, który będzie odpowiadał jego zainteresowaniom.

Od 2017 roku, do włączenia się w akcję zaproszone zostały znane i lubiane osoby, które związane są z naszym regionem i zgodziły się zostać Honorowymi Ambasadorami akcji. W tym gronie jest również Paweł Woicki, który z chęcią przyłącza się do akcji już kolejny rok.

- Dzięki tej akcji każdy z nas może znaleźć organizację pożytku publicznego, której zechce pomóc – powiedział kapitan Indykpolu AZS Olsztyn podczas konferencji prasowej. – Pozytywnym aspektem jest również to, iż utożsamiamy się z daną organizacją. Warmię i Mazury kocham za patriotyzm lokalny bardzo silny i duży. Jako osoba z zewnątrz, mogę śmiało stwierdzić, iż ludzie z regionu wspierają siebie nawzajem.

Przypomnijmy – 1% można przekazać organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów – pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Więcej informacji znajdziesz na www.wspieramregion.pl

Aktualności